Eva Pechová

KONTAKT

e.pechova@gmail.com

Eva Pechová

Zařazení / Funkce
Sochařství / Student
Studium přerušené
ateliér Sochařství, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Výtvarná tvorba (8206R108), 3. ročník