Filip Kopecký

 

FOR HIRE ✅

FILIPKOPECKY.COM    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

abc@filipkopecky.com

 

 

Filip Kopecký

E-mail soukromý hello@filipkopecky.com
Zařazení / Funkce
Grafický design a vizuální komunikace / Student
Studium probíhající
ateliér Graf. design a viz. komunikace, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Grafika a vizuální komunikace (8206R106), 2. ročník