BcA. František Polák

www.fpolak.eu

BcA. František Polák

Zařazení / Funkce
Grafický design a vizuální komunikace / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Graf. design a viz. komunikace, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Grafika a vizuální komunikace (8206R106), absolvované 2017