BcA. František Svatoš

BcA. František Svatoš

E-mail fsvatos@vsup.cz
E-mail soukromý svatosfr@gmail.com
Zařazení / Funkce
Fotografie II / Student
Studium probíhající
ateliér Fotografie, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Grafika a vizuální komunikace (8206T106), 1. ročník