Giacomo Tagnin

Giacomo Tagnin

Zařazení / Funkce
Produktový design / Student
Studium probíhající
ateliér Produktový design, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění - zahraniční stážista ERASMUS (N8206), obor Design (8206T100), 0. ročník