Gréta Kušnírová

Gréta Kušnírová

Zařazení / Funkce
Keramika a porcelán / Student
Studium probíhající
ateliér Keramika a porcelán, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Design (8206R100), 3. ročník