Hana Pinkasová

Hana Pinkasová

Zařazení / Funkce
/ Absolvent
Studium ukončené
ateliér , Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206), obor Design výrobků (8206T012), absolvované 2003