Hana Poislová

Hana Poislová

Zařazení / Funkce
/ Absolvent
Studium ukončené
ateliér , Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206), obor Sochařství (8206T055), absolvované 1999