Marie Helen Tite

Marie Helen Tite

Zařazení / Funkce
Fotografie / Student
Studium přerušené
ateliér Fotografie, Navazující magisterský studijní program Visual Arts (N8210), obor Výtvarná tvorba (8206T108), 2. ročník