Helena Šantavá

Helena Šantavá

Zařazení / Funkce
/ Absolvent
Studium ukončené
ateliér , Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206), obor Grafický design a vizuální komunikace (8206T018), absolvované 2002