Hsin-Ying Tsai

Hsin-Ying Tsai

Zařazení / Funkce
Keramika a porcelán / Student
Studium probíhající
ateliér Keramika a porcelán, Navazující magisterský studijní program Visual Arts (N8210), obor (), 2. ročník