Ilia Bazhanov

Ilia Bazhanov

Zařazení / Funkce
Tvorba písma a typografie / Student
Studium probíhající
ateliér Písmo a typografie, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Grafika a vizuální komunikace (8206T106), 1. ročník