Ine Harrang

Ine Harrang

Zařazení / Funkce
MA Course in English / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Visual Arts, Navazující magisterský studijní program Visual Arts (N8210), obor Sklo (8206T052), absolvované 2010