MgA. Iva Potůčková

MgA. Iva Potůčková

Zařazení / Funkce
Architektura I / Absolvent
Architektura I / Student
Studium probíhající
ateliér Architektura I, Doktorský studijní program Výtvarná umění (P8206), obor Architektonická tvorba (8206V001), 3. ročník