prof. Ing. arch. Ivan Kroupa

*1960
2002-2007 vedoucí ateliéru a vedoucí ústavu Navrhování IV na FA ČVUT
od 2007 vedoucí ateliéru A2 VŠUP
od 1990 ateliér Ivan Kroupa architekti
www.ivankroupa.cz

prof. Ing. arch. Ivan Kroupa

E-mail ivan.kroupa@vsup.cz
Zařazení / Funkce
NS 9107 / Hlavní architekt
Architektura II / Profesor
NS 9107 / Hlavní architekt
Členství Člen umělecké rady