Iveta Schovancová

Iveta Schovancová

Zařazení / Funkce
Fotografie / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Fotografie, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Výtvarná tvorba (8206R108), absolvované 2015