Jáchym Štulíř

Jáchym Štulíř

Zařazení / Funkce
Filmová a televizní grafika / Student
Studium probíhající
ateliér Filmová a televizní grafika, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Grafika a vizuální komunikace (8206R106), 1. ročník