Jakob Johannes Dostert

Jakob Johannes Dostert

Zařazení / Funkce
Architektura III / Student
Studium probíhající
ateliér Architektura III, Navazující magisterský studijní program Visual Arts (N8210), obor Architektonická tvorba (8206T001), 1. ročník