Jakub Choma

jakubchoma1995@gmail.com

+421 905 581 709

Jakub Choma

Zařazení / Funkce
Malba / Student
Studium probíhající
ateliér Malba, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Výtvarná tvorba (8206R108), 4. ročník