Jakub Cibula

Centrum koloběhu a klidu_semestr zs 2017/2018

Kolonizátor_klauzura zs 2017/2018

Brána_semestr zs 2018/2019

Jakub Cibula

Zařazení / Funkce
Architektura IV / Student
Studium probíhající
ateliér Architektura IV, Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206), obor Architektonická tvorba (8206T001), 5. ročník