Jakub Kuča

Jakub Kuča

Zařazení / Funkce
Architektura III / Student
Studium přerušené
ateliér Architektura III, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Architektonická tvorba (8206T001), 1. ročník