Jakub Patka

jakubpatka.tumblr.com

patkajakub@gmail.com

Jakub Patka

Zařazení / Funkce
Módní tvorba / Student
Studium probíhající
ateliér Módní tvorba, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Design (8206R100), 4. ročník