MgA. Jan Adamus

MgA. Jan Adamus

Zařazení / Funkce
Architektura III / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Architektura III, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Architektonická tvorba (8206T001), absolvované 2019