MgA. Jan Arndt

MgA. Jan Arndt

Zařazení / Funkce
Tvorba písma a typografie / Absolvent
Tvorba písma a typografie / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Písmo a typografie, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Design (8206R100), absolvované 2014
ateliér Písmo a typografie, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Grafika a vizuální komunikace (8206T106), absolvované 2016