Jan Bigas

Jan Bigas

Zařazení / Funkce
Fotografie II / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Fotografie, Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206), obor Fotografie (8204T018), absolvované 2012