MgA. Jan Boháč

MgA. Jan Boháč

Zařazení / Funkce
NS 3012 / Absolvent
Sochařství / Student
Studium probíhající
ateliér Sochařství, Doktorský studijní program Výtvarná umění (P8206), obor Výtvarná tvorba (8206V108), 2. ročník