Jan Brož, Ph.D.

Jan Brož, Ph.D.

Zařazení / Funkce
Grafický design a nová média / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Graf. design a nová média, Doktorský studijní program Výtvarná umění (P8206), obor Grafika a vizuální komunikace (8206V106), absolvované 2017