Jan Drochytka

Jan Drochytka

Zařazení / Funkce
Fotografie / Absolvent
Fotografie / Student
Studium probíhající
ateliér Fotografie, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Výtvarná tvorba (8206T108), 1. ročník