Jan Kukla

Jan Kukla

Zařazení / Funkce
/ Absolvent
Studium ukončené
ateliér , Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206), obor Malba (8206T034), absolvované 1999