Bc.MgA. Jan Nálepa

Bc.MgA. Jan Nálepa

Zařazení / Funkce
NS 3017 / Absolvent
NS 3017 / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Supermédia, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Výtvarná tvorba (8206R108), absolvované 2012
ateliér Supermédia, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Výtvarná tvorba (8206T108), absolvované 2014