Ing. arch., Mgr. art Ján Pernecký

Ing. arch., Mgr. art Ján Pernecký

Zařazení / Funkce
Architektura III / Student
Studium probíhající
ateliér Architektura III, Doktorský studijní program Výtvarná umění (P8206), obor Architektonická tvorba (8206V001), 1. ročník