Jana Andrejková

Jana Andrejková

Zařazení / Funkce
Malba / Student
Studium probíhající
ateliér Malba, Bakalářský studijní program Výtvarná umění - zahraniční reciproční stážista (B8206), obor Výtvarná tvorba (8206R108), 0. ročník