Jana Holíková

Jana Holíková

Zařazení / Funkce
/ Absolvent
Studium ukončené
ateliér , Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206), obor Architektura (8206T007), absolvované 1999