Bc. Jana Štefková, DiS.

Bc. Jana Štefková, DiS.

Zařazení / Funkce
Keramika a porcelán / Absolvent
Keramika a porcelán / Student
Studium přerušené
ateliér Keramika a porcelán, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Design (8206T100), 2. ročník