Bc.MgA. Jana Kupková

Bc.MgA. Jana Kupková

Zařazení / Funkce
Architektura III / Absolvent
Architektura IV / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Architektura III, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Architektonická tvorba (8206R001), absolvované 2012
ateliér Architektura IV, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Architektonická tvorba (8206T001), absolvované 2015