MgA. Jana Němcová, DiS.

MgA. Jana Němcová, DiS.

Zařazení / Funkce
Sochařství / Absolvent
Sklo / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Sochařství, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Výtvarná tvorba (8206R108), absolvované 2014
ateliér Sklo, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Design (8206T100), absolvované 2018