Bc. Jana Slezáková

Bc. Jana Slezáková

Zařazení / Funkce
Architektura III / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Architektura III, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Architektonická tvorba (8206R001), absolvované 2012