Jelle Peter van Bouwhorst

Jelle Peter van Bouwhorst

Zařazení / Funkce
Grafický design a vizuální komunikace / Student
Studium probíhající
ateliér Graf. design a viz. komunikace, Bakalářský studijní program Výtvarná umění - zahraniční stážista ERASMUS (B8206), obor Grafika a vizuální komunikace (8206R106), 0. ročník