Ji Min Choi

Ji Min Choi

Zařazení / Funkce
Malba / Student
Studium probíhající
ateliér Malba, Navazující magisterský studijní program Visual Arts (N8210), obor Výtvarná tvorba (8206T108), 0. ročník