MgA. Jiří Mezera

Portfolio ZS 15-16 semestr/klauzura

Portfolio ZS 14-15 klauzura

Portfolio ZS 14-15

Portfolio LS 13-14 klauzura

Portfolio LS 13-14

Portfolio ZS 13-14 klauzura

Portfolio ZS 13-14

MgA. Jiří Mezera

Zařazení / Funkce
Architektura IV / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Architektura IV, Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206), obor Architektonická tvorba (8206T001), absolvované 2019