Ing.arch. Jitka Ressová, Ph.D.

Ing.arch. Jitka Ressová, Ph.D.

Zařazení / Funkce
Teorie a dějiny umění / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Dějiny umění a estetiky, Doktorský studijní program Výtvarná umění (P8206), obor Architektura a design (8206V008), absolvované 2012