Bc. Johana Rusková

Bc. Johana Rusková

Zařazení / Funkce
Architektura II / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Architektura II, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Architektonická tvorba (8206T001), absolvované 2022