MgA. Jolana Sýkorová

MgA. Jolana Sýkorová

Zařazení / Funkce
Intermediální konfrontace / Absolvent
Grafický design a nová média / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Intermediální konfrontace, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Výtvarná tvorba (8206R108), absolvované 2012
ateliér Graf. design a nová média, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Design (8206T100), absolvované 2017