MgA. Josef Šafařík, Ph.D.

MgA. Josef Šafařík, Ph.D.

Zařazení / Funkce
Teorie a dějiny umění / Absolvent
NS 3017 / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Dějiny umění a estetiky, Doktorský studijní program Výtvarná umění (P8206), obor Volné a užité umění (8206V107), absolvované 2009
ateliér Supermédia, Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206), obor Sklo v architektuře (8206T053), absolvované 2006