BcA. Josef Frühauf

BcA. Josef Frühauf

Zařazení / Funkce
Sochařství / Absolvent
Sochařství / Student
Studium probíhající
ateliér Sochařství, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Výtvarná tvorba (8206T108), 1. ročník