BcA. Josefína Karlíková

BcA. Josefína Karlíková

Zařazení / Funkce
Tvorba písma a typografie / Absolvent
Tvorba písma a typografie / Student
Studium probíhající
ateliér Písmo a typografie, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Grafika a vizuální komunikace (8206T106), 1. ročník