Ju Young Kim

Ju Young Kim

Zařazení / Funkce
Sochařství / Student
Studium probíhající
ateliér Sochařství, Navazující magisterský studijní program Visual Arts (N8210), obor Výtvarná tvorba (8206T108), 1. ročník