Kai Ruhland

Kai Ruhland

Zařazení / Funkce
Fotografie / Student
Studium probíhající
ateliér Fotografie, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění - zahraniční stážista ERASMUS (N8206), obor Výtvarná tvorba (8206T108), 0. ročník