Kamila Staníková

Kamila Staníková

Zařazení / Funkce
K.O.V. Koncept - Objekt - Význam / Student
Studium přerušené
ateliér K.O.V., Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Design (8206R100), 2. ročník