Karel Burian

Karel Burian

Zařazení / Funkce
/ Absolvent
Studium ukončené
ateliér , Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206), obor keramika a porcelán (8206T023), absolvované 1999